Pár informací z dávnější i bližší historie až po současnost

Kuželkářský sport a kuželky v Hloubětíně ve spojení s Dopravním podnikem má poměrně dlouhou historii. Kuželnu svépomocně vybudovali a uvedli do provozu hloubětínší tramvajáci již v roce 1953!

Kuželkářský klub DP Praha vznikl sedm let po druhé světové válce na schůzi výboru "Závodního klubu ROH vozovny Hloubětín", která se konala 10. června 1952   ("Protokol č. 23..... dne 10. IV. 1952.......Jako poslední bod programu.....bylo založení kuželkářského kroužku...........").

Na schůzi, která se konala 16. 9. 1952 bylo rozhodnuto o stavbě kuželníku. Tento kuželník vybudovali zaměstnanci - řidiči tramvají - vlastními silami a ve svém drahoceném volnu, kterého jistě v té době mnoho neměli. Slavnostní otevření proběhlo 30. října 1953 za účasti tehdejšího ředitele Františka Pommera, který provedl slavnostní první hod a poté proběhl první zápas mezi hráči Vozovny Hloubětín a činitelů z ÚB DP (Ústřední budova DP).

V průběhu let se vystřídalo mnoho hráčů, kteří hráli za Dopravní podniky kuželky. Některá jména nám již dnes nic neřeknou, ale s některými jsme se ještě nedávno potkávali na kuželně. Jednalo se sice již o starší pány, ale někteří z nich ještě před cca 10 lety hráli aktivní zápasy. Jména Blažek, Šplíchal, Kaplan, Sůva (tyto pány jsme na kuželně opravdu ještě před krátkou dobou potkávali!) se objevují v sestavách hloubětínských kuželkářů již od roku 1952, kdy došlo k založení kuželkářského kroužku.

Také název se několikrát měnil. Od Dynamo Hloubětín (10.6.1952 - 31.12.1955), přes Dynamo Rustonka (1.1.1956 - 28.2.1961) , TJ vozovna Hloubětín (1.3.1961 - 31.12.1978) a TJ Dopravní podniky Praha (1.1.1979 - 9.1.2003) došel do dnešní podoby - Kuželkářský klub DP Praha. V KK DP Praha hrají v současné době čtyři družstva a všechna hrají v pražských soutěžích se střídavými úspěchy či neúspěchy.